حفارگستر

پیمانکار معدن و مخابرات

آینده در گرو تلاش ماست.

پروژه های معدنی

حفار گستر در زمینه های زیر در ارتباط با معدن فعال است که پروژه های انجام شده را میتوانید در صفحه ی پروژه ها مشاهده نمایید.

فرآوری
فرآوری
حفاری
اکتشاف ، حفاری ، استخراج
مغزه گیری
مغزه گیری

پروژه های مخابراتی

حفار گستر در زمینه های زیر در ارتباط با حوزه مخابرات و ارتباطات فعال است که پروژه های انجام شده را میتوانید در صفحه ی پروژه ها مشاهده نمایید.

حفاری
طراحی ، حفاری و بستر سازی
مفصل بندی و فیوژن بندی
مفصل بندی و فیوژن بندی
تست OTDR
انجام تست OTDR
آیکون طراحی فیبر نوری
اجرای شبکه های FTTH

برخی از مشتریان

اسکرول به بالا