حفارگستر

جرثقیل

شرکت حفار گستر برای پروژهای مخابراتی و معدنی مجهز به انواع جرثقیل میباشد.

جرثقیل و بیل مکانیکی
اسکرول به بالا