حفارگستر

کامیون تک و ده چرخ

شرکت حفار گستر برای انجام پروژه های معدن و جابه جایی مواد معدنی دارای انواع کامیون میباشد.

کامیون
اسکرول به بالا