حفارگستر

پروژه ها

گالری تصاویر پروژه ها

برخی از تصاویر مربوط به پروژه های انجام شده توسط حفار گستر

پروژه های در حال انجام

پروژه هایی که هم اکنون توسط حفارگستر در حال انجام است

رديف

عنوان پروژه

سال انجام

كارفرما

1

عملیات حفاری مغزه گیره معدن مس طرود(8هزار متر تا عمق 700 متر)

1399

شرک صبا باطری- شهید عارفی

2

عملیات حفاری اکتشافی مغزه گیری در نیستانک-اردستان (2400 متر)

1399

شرکت زمین کاوگستر

3

عملیات استخراج معدن سنگ آهن چاه پلنگ شمالی نایین

1399

شرکت آتشکا

4

عملیات استخراج معدن سنگ آهن سوغانلو –نیر اردبیل

1399

شرکت آتشکا

5

عملیات حفاری اکتشافی مغزه گیری در میلاجرد-نطنز (1600 متر)

1399

شرکت زمین کاوگستر

6

عملیات حفاری اکتشافی مغزه گیری در خوسف- بیرجند

1399

شرکت آریا جنوب ایرانیان

7

حفاری و اجرای فیبرنوری مسیر فیبر نوری کرمان ( به طول 45 کیلومتر)

1399

شرکت ارتباطات زیرساخت-شرکت گسترش تدوام نور پارسیان

پروژه های انجام شده

پروژه هاییی که توسط حفارگستر به سرانجام رسیده است

رديف

عنوان پروژه

سال انجام

كارفرما

1

اجرای مسیر فیبر نوری نایین – اردستان

1391

شرکت مخابرات ایران

2

اجرای مسیر فیبر نوری انارک به سایت پسمانگور هسته ای طالمسی

1391

شرکت مخابرات ایران

3

اجرای مسیر فیبر نوری نایین به طبس

1392

وزارت راه و شهرسازی

4

اجرای مسیر فیبر نوری سایت سوباشی تا پادگان شهید نوژه (همدان )

1392

ارتش جمهوری اسلامی

5

رادار کرند غرب به سرپل ذهاب

1392

ارتش جمهوری اسلامی

6

اجرای مسیر فیبر نوری همراه با کافوهای پروژه مسکن مهر شهرستان نایین

1393

شرکت مخابرات استان ایران

7

اجرای مسیر فیبر نوری شهر جندق – چوپانان

1393

شرکت ارتباطات زیر ساخت

( پیمانکار دست دوم آزمون کیفیت)

8

اجرا مسیر فیبر نوری خور-طبس

1393

شرکت ارتباطات زیر ساخت

( پیمانکار دست دوم شرکت تحقیقاتی     آزمون کیفیت)

9

اجرای مسیر فیبر نوری اردستان – زواره

1393

شرکت مخابرات ایران

10

اجرای مسیر فیبر نوری اردستان مهاباد

1394

شرکت مخابرات ایران

11

اجرای مسیر فیبر نوری و کابل پاور در قطعه دوم راه آهن قزوین – زنجان

1395

راه آهن جمهوری اسلامی ایران

( پیمانکار دست دوم شرکت ویسا)

12

اجرای مسیر فیبر نوری و کابل پاور در قطعه دوم راه آهن قزوین – زنجان

1395

راه آهن جمهوری اسلامی ایران

( پیمانکار دست دوم شرکت ناودیس راه)

13

اجرای مسیر فیبر نوری بانه – بیاندره

1396

شرکت ارتباطات زیر ساخت

( پیمانکار دست دوم شرکت تحقیقاتی    آزمون کیفیت)

14

اجرای مسیر فیبر نوری اراک – الیگودرز

1396

شرکت ارتباطات زیر ساخت

( پیمانکار دست دوم شرکت تحقیقاتی     آزمون کیفیت)

15

اجرای مسیر فیبر نوری بردسکن – سبزوار

1397

شرکت ارتباطات زیر ساخت

( پیمانکار دست دوم شرکت تحقیقاتی    آزمون کیفیت)

16

اجرای مسیر فیبر نوری مشهد – سرخس

1397

شرکت ارتباطات زیر ساخت

( پیمانکار دست دوم شرکت تحقیقاتی    آزمون کیفیت)

17

اجرای  mdu  ایران خوردور اردستان

1398

شرکت مخابرات ایران

18

اجرای BTS  شهر زواره

1398

شرکت مخابرات ایران

19

اجرای کانال سازی شهر زواره

1399

شرکت مخابرات ایران

20

اجرای کانال سازی شهر مهاباد

1399

شرکت مخابرات ایران

21

اجرای طرح USO  استان زنجان – 50 کیلومتر

1399

شرکت مخابرات ایران

22

اجرای طرح USO استان گیلان – 70 کیلومتر

1399

شرکت مخابرات ایران

23

اجرای طرح USO استان قزوین – 120 کیلومتر

1399

شرکت مخابرات ایران

اسکرول به بالا