حفارگستر

دستگاه مغزه گیری

 انواع دستگاه های مغزه گیری

از مهمترین بخش های پروژه اکتشاف، انجام حفاری اکتشافی است و نتایج آن حاوی اطلاعات مهمی از امتداد کانه زایی، عمق رگه، سنگ شناسی و … می باشد. آنالیز مغزه های حفاری دیدی روشنی از ذخیره قابل دسترسی در معدن برای کارشناسان ایجاد می کند.
در این راستا برای انجام پروژهای مغزه گیری شرکت حفارگستر دارای انواع دستگاه اتوماتیک و مکانیکی مغزه گیر میباشد.

دستگاه مغزه گیری
اسکرول به بالا